Bidrar til verdifull verdiskaping

Havbruk får en stadig viktigere rolle for norsk verdiskaping, og Regjeringens ambisjon er en femdoblet produksjon i 2050. Da skal Norge samtidig ha blitt et lavutslippssamfunn med 90 % lavere klimagassutslipp enn i dag.

For at oppdrettsnæringen skal ha en plass i dette fremtidsbildet, er det viktig for Norge at bransjen ikke blir hengende etter i klimaarbeidet.

Vi i Enova vet at det kan være kostbart å ta i bruk nye løsninger. Derfor bidrar vi med støtte til oppdrettere som vil kutte utslippene gjennom klimariktige investeringer.

Flere og flere oppdrettere tar nå i bruk strøm fra land og elektriske fartøy på sine lokaliteter. Hva med dere? Er dere i gang med omstillingen? På denne siden finner du oversikt over Enovas støttetilbud til havbruksbransjen, samt gode eksempler på hva dine bransjekolleger har gjort og deres erfaringer med nye, klimavennlige løsninger.

Inspirasjonshistorier for havbruk

Lær om erfaringene andre i havbruksbransjen har med nye klimaløsninger.

Inspirasjonsartikler