Havna kan spille viktig rolle

Havna er selve knutepunktet mellom sjø og land for passasjerer så vel som gods. Mange logistikkaktører og industribedrifter holder hus i havneområdet. Havneselskapet er en sentral tilrettelegger for morgendagens grønne transportsystemer. I tilfeller hvor havna også er utleier av næringsareal og eiendom kan den spille en viktig rolle .

Vær klar for det som kommer

Enova har høy aktivitet i maritim næring. Vi har blant annet etablert en enkel og ubyråkratisk støtteordning som gir rederiene støtte til installasjon av landstrømsystem i fartøy. Dette vil øke etterspørselen etter landstrøm i norske havner. Er din havn forberedt på det som kommer?

Havner kan få støtte av oss både til å utrede og bygge landstrømanlegg. I tillegg har vi en rekke støttetilbud som kan være relevante – både for havneselskapet selv og for havnas brukere.

Teknologiutvikling i havner

Støttetilbud for dere som vil utvikle ny klimateknologi:

Teknologiutvikling - Havner