Opplever eksplosiv vekst i etterspørselen etter elektriske fartøy

For over tre år siden startet Moen Marin arbeidet med å utvikle elektriske servicebåter. En kikk i krystallkula fortalte dem at dette var i anmarsj. De skulle få helt rett.

Publisert 12.08.2019