Båt som står å lader ved kai

Landstrøm

Landstrøm kutter store utslipp når skip ligger ved kai. Enova bidrar til å bygge et levedyktig marked gjennom målrettet støtte til infrastruktur på land. Samt en enkel støtteordning for tilpasning av fartøy.