Vi vil alltid forflytte oss

Samfunnet er helt avhengig av bussene, hurtigbåtene, ferjene og de andre transportmidlene som sørger for at vi kommer oss dit vi skal. Slik vil det også være i lavutslippssamfunnet.

Utslippsfrie alternativer

Utfordringen i dag er at transportsektoren utgjør rundt en tredel av norske klimagassutslipp, og at passasjertransporten på land og vann står for en ikke ubetydelig del av dette. 

Når Norge frem mot 2050 skal kutte utslippene med minst 90 prosent, er vi derfor avhengig av at det utvikles og ikke minst tas i bruk utslippsfrie fartøy og kjøretøy.

Vi i Enova vet at det kan være kostbart å ta i bruk nye løsninger. Derfor støtter vi klimariktige investeringer innen kollektivtransport og øvrig passasjertransport.