Sitemap
Søk
LOGG INN
3D-modell av Sola Airport
Foto: Sola Airport Arena

I front med smartteknologi og helhetlig områdeløsning

Områdeprosjektet Sola Airport Arena er et bevis på at offensive utbyggere og ivrige leverandører sammen kan ta oss mot lavutslippssamfunnet. Resultatet vil bli Norges første energipositive smartbygg.

Publisert 2/7/2018 av Magnus Lutnæs Aas

Planen for området var så å si klar, men med Sola Airport Arena viser eiendomsutvikler Hellestø AS at høye ambisjoner alltid kan løftes enda høyere. Sammen med Skanska og leietaker Atea ble de enige om å skape noe helt unikt.

– For å nå lavutslippssamfunnet må hver aktør vise vilje og evne til utvikling. Vi siktet alle svært høyt allerede fra begynnelsen, og deltok tidlig i møter og workshops sammen med Enova. Det ga oss motivasjonen til å strekke oss lengre enn vi ellers ville gjort, sier prosjektansvarlig Roar Øglænd i Hellestø AS.

- Sola Airport Arena er helt klart en spydspiss som brøyter vei for andre i bransjen. De er et godt eksempel på prosjekter som bidrar til å utvikle lavutslippssamfunnet og som Enova ønsker flere av.

- Magni Fossbakken, seniorrådgiver, Enova -

Dynamisk samarbeid 

Ifølge planen er Bygg A, det ene av to næringsbygg på området, klart for innflytting i mai. Det vil bli verdensledende på kombinasjonen av plussbygg og brukerstyrt smarthusteknologi.

– Vi har vært svært heldige ved at leietaker Atea har smarthusteknologi som forretningsområde. Det gir en stor trygghet for byggeier når utviklerne skal bruke teknologien selv, fortsetter Øglænd.

Men det er ikke bare Atea som står bak innovasjonen i prosjektet. En gjeng med fremoverlente aktører har drevet ambisjonene fremover, ifølge Øglænd:

– Vi samarbeider tett med Skanska, som har god erfaring med plusshus og store tanker om det grønne skiftet. Det skaper en enorm drivkraft når store konsern er involvert i prosessen.

Høyteknologisk og miljøvennlig

Sola Airport Arena vil utnytte lokalprodusert fornybar energi, i tillegg til å ha et energikonsept med plussenerginivå og smarthusteknologi. Alle som skal bruke byggene vil faktisk få sin egen profil i en app, med ønskede preferanser på temperatur, belysning og solskjerming. Alt for å effektivisere tids- og energibruk.

– Vi har hentet mye inspirasjon fra The Edge i Amsterdam. Det anses for å være verdens grønneste og smarteste hus, men vi fant ut hvordan vi kunne skape noe enda bedre, sier Øglænd. 

De teknologiske løsningene i Sola Airport Arena utvikles kontinuerlig, og finjusteringene vil fortsette også etter at Bygg A er ferdigstilt.

Risikabelt å sikte høyt

Det er stor risiko knyttet til å endre eksisterende planer og bygge noe som representerer en grønnere fremtid.

– Alle involverte har en begrenset pengekasse å bruke på dette, så det er utfordrende å sy sammen regnskapet. Selv om tilsagnet fra Enova gjorde det mye enklere, måtte alle aktørene se på prosjektet som en dugnad for å komme helt i mål, sier Øglænd.

I tillegg til å kreve mye av seg selv, har også utviklerne utfordret store leverandører. Elektronikkprodusentene Philips og Schneider har blant annet måttet videreutvikle produktene sine for nå den høye standarden til Sola Airport Arena.

– Vi jobber for at alle deler av byggebransjen skal bidra på ferden mot lavutslippssamfunnet, sier Øglænd.

Tenker område framfor enkeltbygg

– Vi så tidlig at Sola Airport Arena var innovativt, noe Enova setter høyt når vi skal gi tilsagn, sier seniorrådgiver i Enova, Magni Fossbakken. Mange svært kompetente aktører var inne i prosjektet allerede i startfasen. Det er ganske unikt.

Prosjektet fikk derfor støtte til å utrede bruk av innovative teknologier, dette ga mindre risiko og gjorde det tryggere å gjennomføre de ambisiøse planene. Det hjalp også at prosjektet handler om å utvikle et område, ikke bare én bygning. 

– Utviklere som inkluderer flere bygg i prosjektene sine viser at de er ambisiøse. På Sola har de i tillegg smarthusteknologi og samspill mellom energibruk og –lagring, som er utrolig spennende, sier Fossbakken.