Modige industribedrifter på Agder omstiller seg til lavutslippssamfunnet

I alle næringer i hele Norge er det modige bedrifter som ser at omstillingen til lavutslippssamfunnet er verdt det. På Agder bidrar både Eydenettverket og bedrifter som Elkem Solar til at Norge skal nå sine klimamål.

Bedrifter som satser ser at det lønner seg å være i forkant, og investerer tid og penger i teknologiene og forretningsmodellene som bygger lavutslippssamfunnet. 

Enova vet at fremtidsrettet innovasjon krever høye ambisjoner og store investeringer. Men vi vet også at det er verdt det. For oss alle. 

De riktige investeringene kutter klimagassutslippene, energibruken og driftskostnadene – og øker konkurransekraften. Derfor er Enova en viktig risikoavlaster for alle som vil være en drivkraft for omstilling i sin næring og region. 

Støtte til industribedrifter i Vest-Agder

62 industriprosjekter i Vest-Agder har fått 0,88 milliarder kroner i Enova-støtte i perioden 2012 til 2017.

Se hele lista her

Historier fra Agder

Nysgjerrig på Enovas støttetilbud?

Se det varierte støttetilbudet Enova har til industrien.

Se Enovas støttetilbud