5 personer som har møte rundt et bord, Foto: Birte Rude
Foto: Birte Rude

48 aktører – ett mål: Skal gjøre industrien grønnere

15 industribedrifter og 33 kompetanseleverandører i Eyde-klyngen staker sammen ut en grønnere retning for norsk industri. – Samarbeid er avgjørende for at hver enkelt bedrift motiveres og inspireres til å gjøre en forskjell, sier klyngelederen.

Publisert 1/24/2018 av Kirsti Kringstad

Diskusjon mellom ansatte
Flere av bedriftene i Eyde-klyngen har fått Enova-støtte til å realisere innovative prosjekter.

- Helene Fladmark, Eydenettverket -

Diskusjon mellom ansatte