Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
-->

Kompetansekrav for energivurdering

Energimerkeforskriften stiller krav til hvilken kompetanse eksperten skal ha for å gjennomføre energivurdering. Den som laster opp rapporten fra energivurdering må i energimerkesystemet krysse av for at hun/han har den kompetanse som kreves og vil så få mulighet til slik opplasting. I den rapporten som gis anleggseier kan energirådgiver skrive under skjema og bekrefte kompetansen der ved underskrift