Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
-->

Anbefalinger til videreutvikling av energimerkeordningen på høring

Olje- og energidepartementet sendte i 2020 ut Enovas rapport med forslag til ny ordning på høring. Høringsinnspillene skal, sammen med rapporten, danne grunnlag for endring av energimerkeforskriften.