Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
-->

Tiltakslisten

Som ein del av energiattesten får du ei liste med forbetringstiltak som kan bidra til å gjere bygningen eller bustaden meir energieffektiv, redusere energibruken og slik kunne spare pengar.