Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
IPCEI Hydrogen

IPCEI Hydrogen

Har dere et innovativt hydrogenprosjekt som kan styrke verdien av europeisk samarbeid langs hele verdikjeden for hydrogen? Meld deres interesse for å bli et IPCEI-prosjekt!

Interessekartlegging

Selskaper som ønsket å melde interesse, men som ikke ennå er registrert i norsk foretaksregister, kunne ta kontakt med Enova for innsending av dokumenter. / Companies not yet registered in a Norwegian Business Register have had a chance to contact Enova for submission of documents.

Frist for innsending var 1. februar / Due date for submitting documents was Feb. 1

Dokumenter tilknyttet interessekartleggingen

Om IPCEI

Se også FAQ til nedlasting ovenfor.

Hva er IPCEI?

Important Projects of Common European Interest (IPCEI) er innovative prosjekter på utvalgte industrielle områder som krever koordinert grenseoverskridende innsats. Prosjektene skal fremme investeringer i Europa og på sikt styrke Europas konkurranseevne. Det etableres nå et slikt samarbeid for innovasjonsprosjekter innen hydrogenteknologi som Norge har valgt å slutte seg til, hvor Enova er gitt ansvaret for å forvalte den norske deltagelsen.

Hva er fordelene med å bli et IPCEI-prosjekt?

IPCEI kan styrke incentivene til å få realisert flere store hydrogenprosjekter i Norge, både i industri- og transportsektoren. Europeisk samarbeid langs hele verdikjeden for hydrogen kan også øke muligheten for å lykkes med norskutviklede løsninger internasjonalt på sikt.

IPCEI-prosjekter støttes med nasjonale midler. Statsstøttereglene for IPCEI åpner for høyere støtteintensiteter samt mulighet for å støtte førstegangsinvesteringer i industriell skala. For å få Enova-støtte må IPCEI-prosjekter imidlertid fortsatt være i tråd med Enovas mål og mandat, og ordinære prinsipper som at prosjekter ikke skal motta mer støtte enn det som er nødvendig for å realisere investeringen gjelder også.

Hvordan utpekes IPCEI-prosjektene?

Utvelgelsen av prosjekter starter nasjonalt gjennom en såkalt kartlegging av interesse (Call of Interest). I Norge er det Enova som vil håndtere denne og melde inn aktuelle prosjekter. Disse kobles sammen med prosjekter fra andre deltakerland i en matchmaking-prosess, og det er her det avgjøres hvilke prosjekter som kvalifiseres inn i IPCEI. 

Når går toget?

Norges frist for å spille inn prosjekter vil være allerede i februar. Vi oppfordrer interesserte parter med modne prosjekter om å komme raskt på banen. Fristen for å melde sin interesse til Enova er 1. februar.

Hvordan og hvor melder vi vår interesse?

Vi vil i starten av januar åpne mulighet i søknadssenteret vårt for å sende inn en såkalt Expression of Interest. Prosessen for øvrig, og hva som kreves for å bli et IPCEI-prosjekt, er beskrevet i detalj i dokumentene du finner lengre oppe på denne siden.

Formålet med interessekartleggingen er å etablere en oversikt over aktører med relevante prosjekter som kan inngå som Norges bidrag inn i de videre konsortiedannelser på europeisk nivå. Det er derfor viktig at dere er tydelige på innovative elementer i prosjektene og hvordan disse kan styrke verdien av felleseuropeiske satsinger langs hele hydrogenverdikjeden.

Å melde interesse på dette stadiet er uforpliktende, men det er en forutsetning at prosjektene som meldes inn er godt forankret i bedriftene og at prosjektene kan igangsettes raskt.  

For å kunne kvalifisere til deltagelse i IPCEI hydrogen fra Norge, vil det være obligatorisk å melde sin interesse gjennom denne første kartleggingsrunden.

6. januar 2021 arrangerte vi webinar om interessekartleggingen.
Last ned presentasjonen fra webinaret


13. januar 2021 arrangerte vi webinar om IPCEI generelt, og med oss på laget hadde vi Marc Isabelle fra European Economics. Han er en konsulent som har samarbeidet med flere titalls IPCEI-konsortier tidligere, og på webinaret delte han erfaringer fra tidligere IPCEI-er. Vi beklager dårlig lyd på deler av webinaret.

Relevante dokumenter knyttet til eventuell Enova-støtte

Eventuell støtte fra Enova til IPCEI-prosjekt vil bli tildelt per deltaker og per prosjekt. Alle krav for å kunne motta statsstøtte må være oppfylt, og dokumentene nedenfor inneholder veiledning om krav for å kunne motta Enova-støtte. Ved motstrid er det IPCEI-retningslinjene som gjelder.