Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Person med arbeidsklær som holder verktøy

IPCEI Hydrogen

Enova forvalter Norges deltakelse i IPCEI Hydrogen, et felleseuropeisk prosjekt for å fremme utviklingen av hydrogen som energibærer og innsatsfaktor i Europa.

Interessekartlegging

Norske selskaper kunne melde sin interesse for deltakelse gjennom en interessekartlegging med frist 1. februar 2021. Det er ikke planlagt fremtidige frister for deltakelse.


Dokumenter tilknyttet interessekartleggingen

Om IPCEI

Se også FAQ til nedlasting ovenfor.

Important Projects of Common European Interest (IPCEI) er innovative prosjekter på utvalgte industrielle områder som krever koordinert grenseoverskridende innsats. Prosjektene skal fremme investeringer i Europa og på sikt styrke Europas konkurranseevne. Det etableres nå et slikt samarbeid for innovasjonsprosjekter innen hydrogenteknologi som Norge har valgt å slutte seg til, hvor Enova er gitt ansvaret for å forvalte den norske deltagelsen.

IPCEI kan styrke incentivene til å få realisert flere store hydrogenprosjekter i Norge, både i industri- og transportsektoren. Europeisk samarbeid langs hele verdikjeden for hydrogen kan også øke muligheten for å lykkes med norskutviklede løsninger internasjonalt på sikt.

IPCEI-prosjekter støttes med nasjonale midler. Statsstøttereglene for IPCEI åpner for høyere støtteintensiteter samt mulighet for å støtte førstegangsinvesteringer i industriell skala. For å få Enova-støtte må IPCEI-prosjekter imidlertid fortsatt være i tråd med Enovas mål og mandat, og ordinære prinsipper som at prosjekter ikke skal motta mer støtte enn det som er nødvendig for å realisere investeringen gjelder også.

Utvelgelsen av prosjekter starter nasjonalt gjennom en såkalt kartlegging av interesse (Call of Interest). I Norge er det Enova som vil håndtere denne og melde inn aktuelle prosjekter. Disse kobles sammen med prosjekter fra andre deltakerland i en matchmaking-prosess, og det er her det avgjøres hvilke prosjekter som kvalifiseres inn i IPCEI. 

Relevante dokumenter knyttet til eventuell Enova-støtte

Eventuell støtte fra Enova til IPCEI-prosjekt vil bli tildelt per deltaker og per prosjekt. Alle krav for å kunne motta statsstøtte må være oppfylt, og dokumentene nedenfor inneholder veiledning om krav for å kunne motta Enova-støtte. Ved motstrid er det IPCEI-retningslinjene som gjelder.