Gratis frokostmøte om energikartleggingsforskriften

Olje- og energidepartementet har nå forslag til forskrift om energikartlegging i store foretak (energikartleggingsforskriften) på høring. Flere internasjonale standarder blir referert til i forslaget. Tirsdag 1. desember inviterer Standard Norge til frokostmøte for å informere om den nye forskriften og belyse forhold av betydning for norske bedrifter.

Av: Standard Norge

Tid: 1. desember kl. 0830 – 1030
Sted: Webinar (lenke vil bli sendt til de som har meldt seg på)

Høringsforslaget inngår i en pågående prosess med å legge til rette for innføring av energieffektiviseringsdirektivet (EED 2012/27/EU) i Norge. Lenke til høringsforslaget til energikartleggingsforskriften. Fristen for å sende inn høringsuttalelser på forslaget er 15. januar 2021.

Anslagsvis 8-900 bedrifter i Norge med energibruk over 5 GWh/år vil bli omfattet av nye krav om energikartlegging. Andre land har flere års erfaring med direktivets krav om energikartlegging. Tilnærmingen er imidlertid forskjellig i mange land, og konsern med aktiviteter flere europeiske land må derfor forholde seg til ulike krav.

Energikartleggingsforskriften har referanser til flere internasjonale standarder (NS-EN 16247, NS-EN ISO 50001 og NS-EN ISO 14001) som kan være nyttige verktøy i arbeidet.

På frokostmøtet ønsker vi å informere om den nye forskriften, og belyse forhold av betydning for norske bedrifter.

  • Hvem vil forskriften omfatte?
  • Hvilke krav stilles til gjennomføring og rapportering?
  • Hvilke kvalifikasjonskrav stilles til den som skal gjennomføre energikartlegging?
  • Hva er konsekvensene av å ikke følge kravene i forskriften?

Det vil bli anledning til å sende inn spørsmål under arrangementet, men du kan også sende inn spørsmål på forhånd som vi vil ta opp under siste del av programmet.

Program

0830Velkommen
Standard Norge
 Presentasjon av forslag til energikartleggingsforskriften
Elise Ivara Dahl, Olje- og energidepartementet
 Resultater og erfaringer med energikartlegging i Sverige
Thomas Björkman og Anders Pousette, Energimyndigheten 
 Erfaringer med energikartlegging og energiledelse
Kai Johansen, Glencore Nikkelverk
 Erfaringer med krav om energikartlegging fra norsk konsern med virksomhet i flere land
Atle Thiis-Messel, Flokk (møbelprodusent bl. a. med Håg i sin portefølje)
 Relevante standarder i forbindelse med energikartleggingsforskriften
Hans Even Helgerud, Norsk Energi og leder av standardiseringskomiteen
 Spørsmål og debatt
1030Avslutning

Vi tar forbehold om at det kan bli gjort endringer i programmet.

Påmelding

Det er gratis å delta, men for å få tilgang til webinaret kreves det påmelding. Alle påmeldte vil få tilsendt en lenke til møtet dagen før det holdes.

Påmelding til gratis frokostmøte

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med Tove N. Grønseth per e-post eller ring Standard Norge på telefon 67 83 86 00.

Sosiale medier

Bruk emneknaggen #standardmorgen dersom du vil legge ut meldinger eller bilder.