Tema: Klimarisikohåndtering

Klimarisikohåndtering

Hvordan kan din bedrift fortsette å tjene penger i et nullutslippssamfunn? Hvordan vil din bedrift bli påvirket av mer ekstremvær, høyere temperaturer eller høyere havnivå?

Figur inspirert av EU-kommisjonen Figur inspirert av EU-kommisjonen Figuren viser sammenhengen mellom hvordan bedriftet påvirker klimaet, både positivt og negativt, gjennom utslipp eller reduksjon av klimagasser, men også hvordan klimaendringer kan påvirke bedriftet både fysisk og ved tiltak for å hindre klimaendringer.
Figur som viser sammenhengen mellom klimarelatert risiko, muligheter og
   hvordan det kan påvirke den finansielle posisjonen til bedriften.
Figur som viser sammenhengen mellom klimarelatert risiko, muligheter og
                                                        hvordan det kan påvirke den finansielle posisjonen til bedriften
TCFD Kilde: TCFD

Andre tema