Tema: Klimarisikohåndtering

Klimarisikohåndtering

Endringer i klima og omleggingen til et lavutslippssamfunn vil endre forholdene for mange norske bedrifter. Hvordan vil morgendagens klima påvirke produksjonen og hvordan kan klimapolitikk endre drift og inntjening?

Figur inspirert av EU-kommisjonen Figur inspirert av EU-kommisjonen
Figur som viser sammenhengen mellom klimarelatert risiko, muligheter og
   hvordan det kan påvirke den finansielle posisjonen til bedriften.
Figur som viser sammenhengen mellom klimarelatert risiko, muligheter og
                                                        hvordan det kan påvirke den finansielle posisjonen til bedriften
TCFD Kilde: TCFD

Andre tema