Tema: Norsk Standard

Standarder innenfor energiledelse

Hvordan kan Norsk Standard bidra til god energiledelse og reduserte klimagassutslipp? Ved å bruke standarder, kan man sikre at arbeidet med energiledelse skjer på en effektiv, velprøvd og rimelig måte. Standarden for energiledelse er et godt verktøy for å sette mål og etablere systemer. Samt gjennomføre aktiviteter som gjør arbeidet enklere og mer forutsigbart.

Se Standard Norge sin hjemmeside for energiledelse for til enhver tid aktuell informasjon om nyheter og oppdaterte standarder.

Bruk av standarder Bruk av standarder er en god og sikker måte å jobbe med energiledelse på.
Norsk Standard Kilde: Norsk Standard
Mål

Andre tema