Tema: Graddagstall

Graddagstall gjør det mulig å sammenligne energibruk i bygg

Noen steder i landet er det veldig kaldt, andre steder er det mildere. Noen år er ekstra kalde, mens andre år er varme. For å kunne sammenligne energibruk til oppvarming i bygninger på ulike steder, over flere år, trenger vi å korrigere tallene. Bruk av graddagstall er beregningsmetode som gjør dette mulig.

Bilde med tekst Hvor i landet bygget ditt står og årlige temperatursvingninger påvirker energibehovet til oppvarming. Graddagskorrigering gjør det mulig å sammenligne energibruken med tilsvarende bygg i andre deler av landet og med tidligere år

Andre tema