Norsk Energi bidrar med faglig innhold til Enova Kunnskap

Rådgivningsvirksomheten Norsk Energi bistår Enova med å utarbeide bransjespesifikk statistikk og anbefalte tiltak til Enova Kunnskap. Flere leveranser, blant annet tiltakskalkulatorer, kommer utover høsten.

«Det er positivt at opparbeidet kunnskap og erfaring nå blir gjort tilgjengelig for bedrifter og andre interesserte. Kunnskap er en forutsetning for videre utvikling og læring», sier prosjektleder fra Norsk Energi, Hans Even Helgerud. 

Bilde

Norsk Energi har løst oppdraget med en metodisk og faglig tilnærming. Den metodiske tilnærmingen har bestått i å utvikle maler og modeller av mest mulig generisk og fleksibel karakter. Den faglige tilnærmingen har fremskaffet relevant sektor- og bransjekunnskap som fyller maler og modeller med nyttig innhold og relevante eksempler.

Det er benyttet allerede tilgjengelig informasjon fra Enova, Norsk Energi og andre kilder.

Enova sitter på mye data, sluttrapporter og verktøy fra gjennomførte programmer og prosjekter. Nyttige kilder for å finne relevant informasjon til Enova Kunnskap er:

• Program for introduksjon til energiledelse (2012-2018) – 780 prosjekter - industri, anlegg og transport

• Program for å kartlegge energi-, effekt- og klimatiltak (2015-dd) – 287 prosjekter – bygg

• Industrinett – benchmarking, analyser og statistikk

• Byggnett – benchmarking, analyser og statistikk

• Tiltakskalkulatorer for beregning av lønnsomhet ved utvalgte tiltak

«En utfordring har vært tilgang på offisielle kvalitetssikrede data for flere av de prioriterte bransjer i dette pilot-prosjektet», sier Helgerud. 

Norsk Energi har over flere år opparbeidet solid kompetanse og det er etablert et internt kompetansebibliotek på Sharepoint med både egen-utviklede verktøy, modeller, veiledere og aktuell informasjon fra andre kilder. Rådgiverne har dessuten gjennom prosjekter, både med og uten støtte fra Enova, god kompetanse med konkrete eksempler innenfor de fleste sektorer og bransjer.

«Jeg håper at dette nye tilbudet vil gi bedrifter ny kunnskap og inspirasjon til å gjennomføre tiltak som sikrer bærekraftige og lønnsomme virksomheter», sier Helgerud.