Prisforutsetninger for søknader

Her finner du våre gjeldende prisforutsetninger for elektrisk kraft og lett fyringsolje. Prisforutsetningene oppdateres månedlig og skal legges til grunn for alle søknader hvor dette er relevant.

Energiprisene er oppgitt uten de avgiftene og transportkostnadene som varierer fra søknad til søknad. Disse må du selv oppgi i den konkrete søknaden.

Gjeldende energipriser for søknader til Enova er:

  • Elektrisk kraft 0,2745 kr/kWh (pris per 01.12.2020)
  • Lett fyringsolje 0,6492 kr/kWh (pris per 01.12.2020)
  • CO2-kvoter 293,09 kr/tonn (pris per 01.12.2020)

Pris for elektrisk kraft er basert på omsetning av 3-års forwardkontrakter på NordPool (glidende gjennomsnitt siste 6 måneder). Prisen er eksklusiv nettleie, merverdiavgift, forbruksavgift og elsertifikatkostnad. I tillegg til selve kraftprisen beregner vi en pris for elsertifikater for hele elsertifikatperioden 2019-2035. Elsertifikatkostnaden til sluttbruker anslås til 0,0028 kr/kWh (uten avgifter).

Pris for lett fyringsolje er basert på omsetning av futurekontrakter på Heating Oil på New York Mercantile Exchange (NYMEX) (glidende gjennomsnitt siste 6 måneder). Prisen er eksklusiv transportavgift og merverdiavgift, men inklusiv standard Grunnavgift og CO2-avgift på mineralolje. Pris pr liter finnes ved å multiplisere med omregningsfaktor 10,1 kWh/liter.

Pris for CO2-kvoter er basert på omsetning av futurekontrakter på European Emission Allowances (EUA) på European Energy Exchange (EEX) (glidende gjennomsnitt siste 6 måneder).

Prisforutsetningene oppdateres månedlig.