Høytemperatur varmepumper er utviklet og introdusert i markedet