Sitemap
Søk
LOGG INN
Årsrapport 2017

Årsrapport 2017

Mer enn 900 energi- og klimaprosjekter i norsk næringsliv og offentlig sektor, og over 8 000 energitiltak i norske hjem. Det er fasiten når Enova gjør opp status for 2017, et år hvor selskapet har investert mer enn 2,3 milliarder kroner i Norges omstilling mot lavutslippssamfunnet.

Publisert 3/19/2018

Last ned årsrapporten (PDF)

2017 et godt og produktivt år

– På veien mot lavutslippssamfunnet skal Norge kutte utslipp samtidig som næringslivet må skape nye verdier. Skal vi klare det, må mange av oss ta viktige valg som fører med seg reell endring. Disse valgene må vi se på tvers av hele samfunnet, i næringslivet og hjemme hos hver og en av oss. I så måte har 2017 vært et godt år for Norges ambisjoner og forpliktelser, oppsummerer administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Resultater

Totalt tildelte Enova i 2017 over 2,3 milliarder kroner i støtte. 165 millioner av disse går til boligeiere for gjennomføringen av i alt 8 123 energitiltak, mens de resterende midlene skal bidra til å sette i gang 931 energi- og klimaprosjekter i norske bedrifter – hvorav 108 teknologiprosjekter.

– Investeringsstøtten fra Enova utgjør bare én del av pengene som blir brukt inn i disse prosjektene. brorparten av investeringene er det bedriftene selv som står for. Bare gjennom teknologiprosjektene utløser Enova til sammen 1,7 milliarder kroner i privat innovasjonskapital. Dette viser at norsk næringsliv ser verdien av å gå i bresjen for den grønne omstillingen, sier Nakstad.

Støtte til bedrifter

Enova-figurer-norgeskart.jpg
Fylkesvis fordeling av prosjekter og kontraktsfestet støtte (klikkbar for bedre oppløsning)


Enovatilskuddet til boligeiere

Enova-figurer-norgeskart-enovatilskudd.jpg
Fylkesvis fordeling Enovatilskuddet (klikkbar for bedre oppløsning)Nils Kristian Nakstad
På veien mot lavutslippssamfunnet skal Norge kutte utslipp samtidig som næringslivet må skape nye verdier.

- Adm.dir. Nils Kristian Nakstad -

Langsiktig effekt viktigst

Summen av tallene er imidlertid ikke viktige i seg selv, bedyrer Enova-sjefen:

– Viktigst er den langsiktige effekten av prosjektene. Når vi vurderer prosjekter, ser vi nettopp etter det potensialet for endring som hvert enkelt prosjekt kan føre til. På sikt må grønne løsninger være konkurransedyktige og bli det markedet velger, og det er i bunn og grunn denne markedsendringen Enova skal få til å skje. 

For Enova har koblingen mellom det enkelte prosjektet og morgendagens lavutslippssamfunn blitt enda sterkere og tydeligere det siste året: 

– For å kunne bidra til at Norge kan omstille seg på best mulig måte, prioriterer vi de prosjektene som utvikler og tar i bruk de teknologiene og løsningene som har størst potensial til å ta oss i retning av lavutslippssamfunnet.

Logistikkonseptet Yara-Birkeland

Transport størst

Enovas tre største prosjekter i 2017, målt etter tildelt støtte, er alle transportrelaterte: Det hel-elektriske og autonome logistikkonseptet Yara Birkeland (illustrasjon) er sammen med Teekays nye bøyelastere årets største tilsagn (begge 133 millioner kroner), mens biodrivstoff-pilotanlegget til Silva Green Fuel inntar tredjeplassen (117 millioner kroner)

Pressemelding om årsresultat

Gå til pressemeldingen om årsresultatet 2017

Resultatrapport i magasinformat

Her kan du lese resultatrapporten 2017 i digitalt magasinformat