Forside av Enova årsrapport

Årsrapport 2017

Mer enn 900 energi- og klimaprosjekter i norsk næringsliv og offentlig sektor, og over 8 000 energitiltak i norske hjem. Det er fasiten når Enova gjør opp status for 2017. Et år hvor selskapet har investert mer enn 2,3 milliarder kroner i Norges omstilling mot lavutslippssamfunnet.

Publisert 3/19/2018

Last ned årsrapporten (PDF)

Nils Kristian Nakstad
På veien mot lavutslippssamfunnet skal Norge kutte utslipp samtidig som næringslivet må skape nye verdier.

- Adm.dir. Nils Kristian Nakstad -

Nils Kristian Nakstad
Logistikkonseptet Yara-Birkeland

Transport størst

Enovas tre største prosjekter i 2017, målt etter tildelt støtte, er alle transportrelaterte. Det hel-elektriske og autonome logistikkonseptet Yara Birkeland (illustrasjon) er sammen med Teekays nye bøyelastere årets største tilsagn. Begge er på 133 millioner kroner, mens biodrivstoff-pilotanlegget til Silva Green Fuel inntar tredjeplassen (117 millioner kroner)