Om registrering og saksbehandling

Hvor lang behandlingstid er det på søknaden min om støtte gjennom Enovatilskuddet?

Hvis alt er i orden med saken din, kan du normalt forvente penger på konto innen tre til åtte uker. Unntaket er ved stor pågang eller ved avvikling av ferie, da må du ofte vente litt lenger før du får svar på søknaden. Har du ventet lenger enn 12 uker på ditt vedtak bør du kontakte oss på 800 49 003.

Jeg savner en god oversikt over alle støtteprogrammene gjennom Enovatilskuddet, hvor finner jeg dette?

Her finner du vår infoside med alle tilgjengelige støtteprogram i Enovatilskuddet: https://www.enova.no/privat/al... 

Jeg ønsker å søke om tilskudd gjennom Enovatilskuddet, men har ikke tilgang på PC. Hva gjør jeg for å motta tilskuddet jeg har krav på?

Vi anbefaler og oppfordrer til å sende inn dokumentasjon gjennom våre nettsider på det aktuelle støtteprogrammet. Har du ikke mulighet til å registrere søknad selv så kan du fint be andre (bekjente, familie ol.) om bistand. Dersom det ikke finnes noen muligheter til å sende inn søknad gjennom nettsidene våre kan du ta kontakt på telefon, chat eller e-post, så vil vi veilede deg videre i prosessen. Det må påregnes lengre saksbehandlingstid for søknader som ikke er registrert på nett. 

Vi får ikke lagret vedlegg i søknadssenteret og kommer ikke videre. Hva gjør vi feil?

Last opp fil i korrekt filformat. Formatene som støttes er pdf, jpg, png, gif og word-dokumenter. Excelark støttes ikke. Se også at det er grønne rammer rundt rubrikkene som skal fylles ut, da disse må være korrekt for å kunne lagre og gå videre i prosessen. 

Vi skal registrere søknad om tilskudd med får ikke opp boligen vår?

Søknadssenteret er knyttet opp mot matrikkelen og www.seeiendom.no. For å få opp boligen når du skal registrere søknad om tilskudd må du være registrert som eier av boligen. Står dere oppført som flere eiere av boligen kan løsningen være å logge inn som den andre eieren. Boligen må være registrert som enebolig, tomannsbolig, rekkehus, boligbygg, fritidsbolig eller våningshus for å være berettiget til støtte. Næringseiendom eller andre bygninger kan ikke motta støtte. 

Om oljefyr, parafinovn, og nedgravde oljetanker

Jeg ønsker å fjerne parafintanken og lurer på hva jeg kan få i støtte. Jeg monterte i 2013 en varmepumpe luft/luft gjennom en rørleggerbedrift og parafinovn er ikke i bruk.

Det gis støtte til kostnader ved fjerning av olje/parafinkamin med tank når dette erstattes med fornybar varmekilde som bl.a. luft/luft varmepumpe, rentbrennende vedovn eller pelletskamin. Det gis ikke tilskudd til fjerning av oljetank alene. Du kan få tilbake kr. 3.000,- for fjerning av dette. Fakturaer må være innenfor siste 18 måneder.  Investeringen for den fornybare varmekilden tas ikke med i beregningen for støtte. Se informasjon og link til kriterier her.

Har en bolig fra rundt 1979. Har en kombiovn som bruker parafin, og ved. Lurer på hvor mye støtte jeg kan få ved å bytte over til en ny vedovn.

Det gis støtte til kostnader ved fjerning av olje/parafinkamin med tank når dette erstattes med fornybar varmekilde som bl.a. luft/luft varmepumpe, rentbrennende vedovn eller pelletskamin. Du kan få tilbake kr. 3.000,- for fjerning av dette. Fakturaer må være innenfor siste 18 måneder. Investeringen for den fornybare varmekilden tas ikke med i beregningen for støtte. Se informasjon og link til kriterier her.

Vi har en enebolig med oljefyr og nedgravd oljetank i hagen. Må vi fysisk fjerne oljetanken, eller holder det at den blir tømt og renset?

Hva dere får lov til å gjøre er det opp til kommunen deres å avgjøre så sjekk med din kommune. Dere skal melde fra til kommunen, når dere faser ut et oljefyringssystem. Om dere da ønsker å rense og fylle igjen tanken, så er dette noe kommunen kan godkjenne. Hvis ikke, så må dere grave den opp, rense den og levere den på avfallsstasjon. 

Jeg skal installere væske/vann varmepumpe og ta ut oljekamin og oljetank. Skal det søkes på forhånd, før arbeidet starter opp?

Nei, for private som søker gjennom Enovatilskuddet registreres tiltaket når det er ferdig installert, og du har mottatt faktura. Det er allikevel lurt å se hva som støttes på Enova sine nettsider i forkant. NB: For næring og bedrifter skal det fortsatt søkes før investeringsbeslutningen er gjort. 

Om varmepumper

Jeg har bygget en tomannsbolig og installert væske/vann varmepumpe som leverer til begge boenhetene. Gir dere støtte til begge enhetene?

Hvis det er en tomannsbolig som er seksjonert, kan dere registrere hver deres søknad, såfremt det ikke er snakk om utleie i den andre seksjonen.

Enova dekker 25% av kostnader for å installere væske/vann-varmepumpe, maks kr 20.000. Installerer du samtidig strøm- og varmemengdemåler får du kr 10.000 ekstra og fjerner du oljekjel og tank får du ytterligere kr 10.000,-. Alternativ for fjerning godkjennes tømming og rensing av tank eller at den fylles med skum, sand eller pukk dersom dette er godkjent av kommunen.

Se informasjon og link til kriterier her.

Etter gjennomføring rapporterer du tiltaket her.

Jeg har vannbåren varme med luft/vann varmepumpe fra 2006. Varmepumpen må nå skiftes, kan jeg få støtte til å kjøpe ny?

Nei, Enova gir ikke støtte til utskifting. Kriteriene for støtte sier at varmepumpeanlegget må være nyetablert i boligen. Se mer informasjon her: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/varmepumper/luft-til-vann-varmepumpe/

Jeg har fått installert en luft/vann varmepumpe i min bolig. Hvor registrerer jeg tiltaket som er gjennomført?

På denne siden registrer du tiltaket som er gjennomført: https://tilskudd.enova.no/ Velg aktuelt tiltak, les gjennom kriteriene og trykk start registrering. 

Vi har en enebolig med oljefyr og nedgravd oljetank i hagen. Må vi fysisk fjerne oljetanken, eller holder det at den blir tømt og renset?

Hva dere får lov til å gjøre er det opp til kommunen deres å avgjøre så sjekk med din kommune. Dere skal melde fra til kommunen, når dere faser ut et oljefyringssystem. Om dere da ønsker å rense og fylle igjen tanken, så er dette noe kommunen kan godkjenne. Hvis ikke, så må dere grave den opp, rense den og levere den på avfallsstasjon. I forbindelse med søknad om støtte fra Enova så vil det være greit å vise til kommunens godkjennelse for løsning.

Jeg skal installere væske/vann varmepumpe og ta ut oljekamin og oljetank. Skal det søkes på forhånd, før arbeidet starter opp?

Nei, for private som søker gjennom Enovatilskuddet registreres tiltaket når det er ferdig installert, og du har mottatt faktura. Det er allikevel lurt å se hva som støttes på Enova sine nettsider i forkant. NB: For næring og bedrifter skal det fortsatt søkes før investeringsbeslutningen er gjort.

Jeg ønsker å erstatte en eldre vedovn med ny luft/luft varmepumpe. Hva kan jeg få i støtte til dette?

Enova gir ikke støtte til kjøp av luft/luft varmepumpe, eller kjøp av ny rentbrennende vedovn. Det gis støtte til kostnader ved fjerning av olje/parafinkamin med tank når dette erstattes med fornybar varmekilde som bl.a. luft/luft varmepumpe, rentbrennende vedovn eller pelletskamin.

Jeg ønsker å erstatte en eldre vedovn med ny luft/luft varmepumpe. Hva kan jeg få i støtte til dette?

Enova gir ikke støtte til kjøp av luft/luft varmepumpe, eller kjøp av ny rentbrennende vedovn. Det gis støtte til kostnader ved fjerning av olje/parafinkamin med tank når dette erstattes med fornybar varmekilde som bl.a. luft/luft varmepumpe, rentbrennende vedovn eller pelletskamin.

Jeg ønsker å installere en luft/vann varmepumpe og varmestyringssystem i min fritidsbolig. Hva kan jeg få i støtte?

Solcellervarmestyringssystemoppgradering av bygningskroppen og vannbårne varmepumper er blant de 16 energitiltakene eierne av fritidsboliger nå kan få penger tilbake for. Enova er spesielt opptatt av å stimulere til effektutjevnende tiltak. Støttebeløp vil variere fra tiltak til tiltak.

Om bygningskropp og ventilasjon

Vi skal renovere bolig fra 1958. Vi skal skifte alle vinduer, ytterdører og utvendig kledning. Vi har ikke tenkt å installere balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Hva kan vi få av tilskudd til dette?

Enova støtter helhetlig oppgradering av bygningskroppen. Det må påregnes oppgradering til et nivå som tilsvarer krav i TEK10 eller bedre. For å dokumentere energistandard etter oppgradering så skal energirådgiver levere energiberegninger som viser resultat opp mot tekniske kriterier for støtte.  

Tilskudd for oppgradering av bygningskroppen er for deg som tenker helhet når du pusser opp og inkluderer omfattende energitiltak i oppgraderingen. Tiltaket innebærer en forbedring av varmeisolasjonen av boligens yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur og i de fleste tilfeller balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Alt utført av godkjent byggmester/byggefirma innenfor siste 18 måneder fra søkerdato. Det kan i tillegg søkes støtte til balansert ventilasjon som et enkelttiltak. 

Kan jeg få støtte dersom jeg monterer balansert ventilasjonsanlegg selv, forutsatt at anlegget prosjekteres av en bedrift som har dette som fagfelt?

Arbeid som er lovpålagt at fagpersoner gjør, oftest bare det elektriske i dette tilfellet, må gjøres av fagpersoner. Utover det kan du installere anlegget selv. 

De seriøse leverandørene av ventilasjonsanlegg har gjerne gode veiledninger som følger med anlegget. 

Vi har nylig overtatt en eldre hus og merker det er veldig kaldt, spesielt ved yttervegger og rundt vinduer. Har dere folk som kan komme på befaring å se hva som bør gjøres?

Enova kan ikke stille med egne ansatte men du kan få inntil 7.500,- i støtte om du engasjerer en energirådgiver til å kartlegge energitiltakene som passer for boligen din. Planen gjør det enklere å vurdere hvilke energitiltak du skal gjennomføre, og vi støtter ofte en rekke av tiltakene som energirådgiveren vil anbefale.  Se mer informasjon på vår infoside.

Om energirådgiver

Hvordan får vi tak i godkjent energirådgiver?

Se vårt energirådgiverregister

Søk etter en tømrer, byggmester eller ingeniør med riktige kvalifikasjoner
Alternativt kan du legg inn en forespørsel på mittanbud.no eller finn.no
Hos Direktoratet for byggkvalitet kan du også finne en energirådgiver eller håndverker.