Faktura til Enova

Enova ønsker å motta alle fakturaer elektronisk på standarden EHF (elektronisk handelsformat).

Enova ønsker å motta alle fakturaer elektronisk på standarden EHF (elektronisk handelsformat)

Enovas elektroniske adresse for mottak av EHF-faktura er 9908:983609155 

Ved å benytte elektronisk faktura bidrar du til effektivisering og digitalisering i offentlige virksomheter. I tillegg bidrar du til lavere utslipp av klimagasser og et bedre miljø. Det å erstatte papirfakturaer med digitale fakturaer vil gi lavere forbruk av papir og gi lavere utslipp og energibruk knyttet til transport.

Les mer om elektronisk handelsformat her
Kontakt din regnskapsfører eller leverandør av regnskapssystem for bistand med EHF.

Om du ikke kan levere faktura som EHF er det anledning til å sende en faktura inkl. vedlegg i en fil som pdf til einvoices.enova@bscs.basware.com, eller til:

Enova SF
Postboks 5700 Torgarden
7437 Trondheim

Merking av faktura/kreditnota

Enova ønsker en faktura per bestilling (ikke samlefaktura). For at faktura skal komme til rett person og få en effektiv behandling, er det viktig å merke faktura på følgende måte: 

• Feltet "Deres ref" skal alltid fylles ut med bokstavkode eller navn som viser hvem hos Enova som er bestiller. 
• Eventuelt saksnummer (SID) må skrives i feltet "Ordrenummer" for å kunne leses automatisk. Det vil kun være lesbart som en sammenhengende referanse "tall-skråstrek-tall".
• Eksempel: Ordrenummer: 17/934 

Enova SF krever minimum 30 dagers betalingsbetingelser fra alle leverandører. 

Vi forbeholder oss retten til å avvise eller returnere fakturaer som ikke oppfyller våre krav til merking eller krav til faktura i Bokføringsforskriften. Avviste eller returnerte fakturaer blir da heller ikke betalt innen fristen.

Spørsmål kan rettes til
jorgen.bardli@enova.no