Faktura til Enova

Ved fakturering av varer og tjenester til Enova skal det benyttes elektronisk faktura.

Enovas elektroniske adresse for mottak av EHF-faktura er 9908:983609155 

Krav til merking av faktura/kreditnota

Enova SF ønsker en faktura per bestilling (ikke samlefaktura). 

For at faktura skal komme til rett person og få en effektiv behandling, er det viktig å merke faktura på følgende måte: 

  • Feltet "Deres ref" skal alltid fylles ut med bokstavkode som viser hvem hos Enova som skal behandle fakturaen. 
    • Eksempel: Deres ref: BRR 
  • Eventuelt saksnummer (SID) må skrives i feltet "ordrenummer" for å kunne leses automatisk. Det vil kun være lesbart som en sammenhengende referanse "tall-skråstrek-tall".
    • Eksempel: Ordrenummer: 17/934 

Enova SF krever minimum 30 dagers betalingsbetingelser fra alle leverandører. 

Vi forbeholder oss retten til å avvise eller returnere fakturaer som ikke oppfyller våre krav. Avviste eller returnerte fakturaer blir da heller ikke betalt innen fristen. 

Spørsmål kan rettes til regnskapsforer@enova.no

Implementeringsguide

Vi har laget en guide som viser hvordan man kan bruke elektronisk faktura.