Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->
Oransje rekkehus

Rapport: Markedsutviklingen 2017

Utvikler markedene seg i retning av lavutslippssamfunnet? Enovas markedsutviklingsrapport gir et bilde av markedet for energi- og klimaløsninger og tilstanden i sektorene Enova opererer i.

Last ned rapporten

Klimagassutslippene i fastlandsindustrien var fallende fram til 2009, men har siden flatet ut. Fastlandsindustrien blir likevel mer energieffektiv, noe vi ser gjennom at produksjonen øker uten at klimagassutslippene og energibruken vokser. I olje- og gassutvinningen har det i 2015 og 2016 vært en nedgang i utslipp per Sm3.. Dette på tross av at modne felt krever mer energi.

Det er en langsiktig trend at effektbehovet i kraftnettet øker. Dette har gitt utfordringer for forsyningssikkerheten, og det gjøres derfor store investeringer i kraftnettet. Det er fortsatt økt brukt av fjernvarme, selv om investeringsnivået er lavere enn det var for noen år siden.

Samlet energibruk i bygg og boliger øker over tid fordi bygningsmassen øker. Samtidig går energibruken per kvadratmeter ned, fordi nye bygg krever mindre energi enn eldre. Rehabilitering av eldre bygninger bidrar også til lavere energibehov.

Utslippene per transportmengde går nedover og særlig på sjø. Men klimaeffekten motvirkes av at transportmengdene på vei øker og forventes å fortsette å øke i årene som kommer. Nedgang i utslipp forutsetter at klimavennlig teknologi tas i bruk. Elbilsalget er økende, men elbiler er fortsatt en liten del av bilparken.

Last ned hele rapporten