UiO Ustillingsveksthus

UiO skal bygge nytt utstillingsveksthus på Tøyen i Oslo. Statsbygg og UiO ønsker å bygge et driftseffektivt og innovativt system for å oppnå de svært høye kravene til inneklima i det nye veksthuset. Dette prosjektet gjelder løsningsforslaget for klimaanlegget som vektlegger fire hovedelementer – en effektiv, robust og varig energiløsning, god økonomi i investering og drift, samt sikker gjennomføring, i tillegg til et lavt klimagassutslipp. Løsningen som anbefales bruker prinsipper for energihøsting, lagring, distribusjon og styring som er avgjørende for god plantehelse og energieffektiv drift. Dette er løsninger Gether AS har levert og satt i drift med gode resultater i planteveksthus med strenge krav til fukt og temperaturstyring. Løsningen som omsøkes har sett på en fjernvarmeløsning med noe varmegjenvinning er referansescenariet.

Prosjekteier

Statsbygg

Teknologileverandører

 • Gether AS
 • Statsbygg
 • Universitetet i Oslo

Teknologisk innovasjon

 • Systeminnovasjon
 • Kostnadsreduksjon drift av utstillingsveksthuset
 • Lavere effektuttak fra fjernvarmen

Kompetanseutvikling

 • Gether AS som teknologileverandør.
 • Gether AS har kontakt med forskningsmiljøer på bla. NTNU

Realisert spredning av teknologi

 • 1. implementering i Norge
 • 1. globale implementering

Videre utvikling og videre spredning

 • Kommersielle veksthus
 • Konvensjonelle bygninger