Absorpsjonskjøling i kontorbygg

Absorpsjonskjøling i næringsbygg. Formålet med prosjektet er å vise at fjernvarme kan brukes til kjøleformål i næringsbygg

Prosjekteier

Travbaneveien 1 AS

Teknologileverandører

  • Atmos AS

Teknologisk innovasjon

  • Omsøkte prosjekt skal være et demonstrasjonsanlegg for varmeleverandøren Statkraft Varme og vise at man kan produsere kjøling av varme og ufarliggjøre løsningen for andre utbyggere

Kompetanseutvikling

  • Omsøkte prosjekt skal være et demonstrasjonsanlegg for varmeleverandører Statkraft Varme og vise at man kan produsere kjøling av varme og ufarliggjøre løsningen for andre utbyggere

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av teknologien i denne størrelsesanordningen i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • I eksisterende bygg vurderes spredningspotensialet som moderat da behovet for ventilasjonsanlegg allerede er dekket med konvensjonell teknologi. Løsning kan imidlertid bli konkurransedyktig i forbindelse med omfattende rehabilitering som innebærer utskiftning av eksisterende anlegg
  • Demonstrasjon av teknologien i fjernvarmenettets nærområde kan føre til en lokal og nasjonal spredning. I et langtidsperspektiv kan teknologien være en investering som skaper positive ringvirkninger lokalt og regionalt