Åpen styringsplattform for smart elbil lading

I prosjektet skal søker etablere en digital plattform som tilgjengeliggjør og utnytter elbiler som en fleksibel ressurs i strømnettet uten at det må investeres i noen form for ny hardware utover det kundene allerede har. Dette vil potensielt hindre investering i nett og sikre forsynings kvalitet.

Prosjekteier

Skagerak Energi AS

Teknologileverandører

  • Jedlix B.V.

Teknologisk innovasjon

  • Digital åpen plattform som utnytter elbil for effektutjevning i strømnettet
  • Økt utnyttelse eksisterende nett
  • Verdiskapning for sluttkunder

Kompetanseutvikling

  • Se på lading av elbil som en ressurs i kraftsystemet
  • Bidra til energisystemløsninger som skaper verdi for kunder

Realisert spredning av teknologi

  • Tjenesten som skal tilbys vil basere seg på programvare som er under utvikling og brukt i noen andre europeiske prosjekter.

Videre utvikling og videre spredning

  • Ved hjelp av avanserte algoritmer og maskinlæring vil denne tjenesten aggregere opp elbiler som skal lades og forutsi ladebehov geografisk i områder og optimalisere denne til det beste for distribusjonsnettet, og med tanke på pris for kunden (elbileieren).