Avfukting i veksthus i Holmestrand

Installering av en ny type avfukter i veksthus i Holmestrand med væske-vann varmepumpe, som også muliggjør regulering av avfukting mellom flere avdelinger

Prosjekteier

Klavenes gård og gartneri DA

Teknologileverandører

 • SmartTekEnergi AS

Teknologisk innovasjon

 • Utprøving av ny type avfukter for reduksjon av kostnader til avfukting i drivhus
 • Løsningen baseres på kjent teknologi sammensatt på en ny måte
 • Systemet har fordel av å ha fleksibel luft- og varmefordeling

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsanlegg
 • Det er opparbeidet erfaringer som viser driftsstabilitet
 • Det registreres avfuktingskapasitet, driftsforhold og energiforbruk
 • Publisering i fagblad og konferanser
 • Samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, Covent, Silicia-bedrifter i Forskningsparken Vestfold m.fl.
 • Det er arbeidet med forbedringer og forenklinger av løsninger

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologien er egnet for avfukting i veksthus
 • Teknologien er overførbar til industrien for avfukting og tørking til en rekke formål
 • Teknologileverandør anslår at teknologien er relevant for om lag 40 % av veksthusnæringen nasjonalt, med stort spredningspotensiale internasjonalt
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering, redusert bruk av fossile brensler og reduserte klimagassutslipp