Batterihybrid installasjon i forsyningsfartøyet Viking Energy

Installering av energilagringssystem (batteri) i forsyningsfartøyet Viking Energy

Prosjekteier

Eidesvik Offshore ASA

Overlevering av sertifikat for nyinstallert Batterihybridsystem. DNVGL Surveyor Svein Helge Juell & Kaptein Geir Magne Eltvik. Foto: Eidesvik.

Containerbasert Batteriløsning fra Westcon Power & Automation. Foto: Eidesvik.

Eidesvik Offshores forsyningsfartøy Viking Energy.

Viking Energy manøvrerer - for anledningen på ren batteridrift. Foto: Eidesvik

Testing ombord. Otto Koch, Westcon Power & Automation; Alf Magne Simonsen, Eidesvik og representant fra Kongsberg Maritime. Foto: Eidesvik.

Stor stemning når man får ny teknologi til å fungere. Vermund Hjelland og Alf Magne Simonsen fra Eidesvik i land etter vellykket installasjon. Foto: Westcon.

Teknologileverandører

 • Westcon Power & Automation
 • Kongsberg Maritime
 • ZEM Energy
 • Electro Automation Austevoll
 • Westcon Yards Ølensvåg

Teknologisk innovasjon

 • Batteriene fungerer som lager og ekstra energikilde
 • Stabil generatorlast, batteri tar effekttoppene (peak-shaving)
 • Vekselvis bruk av generator og batteri (charge/discharge) reduserer bruk av generatorer med lav belastning (hvor både spesifikt forbruk og utslipp er uforholdsmessig høyt)
 • Installering av batteri i skip med dual fuel (LNG/MGO)

Kompetanseutvikling

 • Bidra til at teknologien oppnår bredere markedsintroduksjon
 • De første slike anlegg vil skape referanse på kostnad og gevinster for andre tilsvarende prosjekt
 • Deltagende underleverandører bygger kunnskap
 • Klasseselskap (DNV GL) og myndigheter (NMA) får nyttig kunnskap for videreutvikling av regelverk og krav
 • Skipet tilrettelagt for bruk av batteri som uavhengig kraftkilde under operasjoner med Dynamisk Posisjonering

Realisert spredning av teknologi

 • Andregangs implementering av teknologi i Norge på skip med dual fuel drift (LNG/MGO)

Videre utvikling og videre spredning

 • Eidesvik ønsker å anvende tilsvarende teknologi på flest mulig av sine supplyfartøy (eier og driver totalt 23 skip)
 • Teknologien er overførbar også til andre selskapers supplyfartøy, samt til fartøy innen nærliggende fartøygrupper som ankerhåndteringsfartøy, konstruksjonsskip etc. - både nasjonalt og internasjonalt
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi redusert bruk av fossilt drivstoff og reduserte klimagassutslipp