Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Brennerstyring – Fullskala innovativ Energi- og Klimateknologi

BKK Varme installerer nye brennere og brennerstyring med ny teknologi som i stor grad er selvtestende. Formålet med prosjektet er å redusere oljeforbruket knyttet til månedlig funksjonstest av oljekjelene ved Fana Varmesentral. Månedlig funksjonstest kan utføres med et årlig oljeforbruk på ca. 0,3 m3. I Fana Varmesentral er det installert 48 MW spisslast, fordelt på 4 oljekjeler à 12 MW. Oljekjelene med tilhørende brennerutrustning er fra 2003. Oljekjelene er siste prioriterte energikilde, og benyttes sjeldent for å dekke energibehovet i fjernvarmenettet. For å tilfredsstille myndighetskravet om månedlig funksjonstest av brennere blir det årlig brukt 75 m3 olje. BKK Varme inngår i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). Et av kravene til KBO er at bedriftene skal kunne oppfylle N-1 kriteriet. Dette betyr at hvis en av de største energikildene faller bort, skal varmeprodusenten fortsatt dekke etterspurt effektbehov. Dette gjør at BKK Varme er avhengig av å ha oljekjeler som til enhver tid er operativ dersom noe skjer. Det går med 75.000 liter olje pr. år til testingen av sikkerhetsfunksjonene på oljekjelene. I løpet av prosjektet vil søker fjerne tilnærmet alt behov for bruk av olje under testing. Andre fordeler er: redusert slitasje, mindre fare for uønskede hendelser, reduksjon i utslipp, mindre bemanningsbehov, raskere bytte mellom alternative brensler og økt fornybarandel.

Prosjekteier

EVINY TERMO AS

en maskin med en stor grå boks