Buskerud Storsenter - klimanøytralt kjølemedium ved komfortkjøling

Bruk av CO2 til komfortkjøling av forretningslokaler på kjøpesenter i Krogstadelva i Buskerud

Prosjekteier

Citycon Buskerud Eiendom AS

Illustrasjon: Nils Tveit Arkitekter

Foto: Stig Atle Nilsson

Foto: Stig Atle Nilsson

Teknologileverandører

  • Carrier AS

Teknologisk innovasjon

  • Bruk av CO2 som kuldemedie til komfortkjøling i forretningslokaler

Kompetanseutvikling

  • Demonstrasjonsanlegg
  • Involverte aktører vil få økt kompetanse ved bruk av kuldemediet CO2 til komfortkjøling

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • Potensiale for spredning til alle bygg med varierende behov for varme og kjøling
  • Potensiale nasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering
  • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp