Bygging av nytt servicefartøy for offshore vind

Prosjektet har inkludert bygging, ferdigstillelse og offshore testing av en helt ny type fartøy for offshore vind markedet. Dette inkluderer også utvikling at styringssystemer og drifts systemer for denne type fartøy. Båten ble bygget ved Esbjerg Shipyard i Esbjerg / Danmark etter å ha entet inn tilbud fra omkring 10 verft deriblant flere norske. Ingen norske kunne / ville tilby bygging på grunn av kapasitet i den perioden vi måtte bygge. I forbindlese med levering ble det gjennomført en testing over 2 måneder på vindparkene Horns Rev 1 og Horns Rev 2 utenfor Esbjerg for henholdsvis Vattenfall og Ørsted som en del av verifikasjonen av båtens egenskaper. I denne testingen ble også energifrobruk logget i en tilnærmet normal operasjon for båten og under helt realistiske forhold. Båten bærer forøvrig norsk flagg (NOR) som den første i sitt slag. I den sammenheng må det nevnes at det har vært en tett dialog for å finne omforente og godkjente løsninger da erfaringsgrunnlaget for båt type og bruksområde nærmest er nytt.

Prosjekteier

Windpartner AS

Illustrasjon: ESNA

Teknologileverandører

 • ESNA AS
 • Esbjerg Shipyard A/S
 • Bureau Veritas
 • Sjøfartsdirektoratet

Teknologisk innovasjon

 • Luftputekatamaran med god stabilitet i grov sjø som er liten og lett nok til å kunne operere fra moderskip/plattform
 • Svært lett spjeld, til styring av lufttrykk i luftputen
 • Nytt og avansert kontrollsystem for bevegelsesdemping som gir et vesentlig større værvindu for å kunne overføre personell mellom båt og turbiner offshore.
 • Kost- og energi effektiv

Kompetanseutvikling

 • Samarbeid med sentrale internasjonale aktører innen offshore vind, forståelse av markedet og behov, innsikt i markedsutviklingen for offshore vind både regionalt og globalt. Utvikling av nye konsepter.
 • Erfaring med bruk av SES teknologi først og fremst benyttet som hiv kompensering på mindre båter og fordeler og utfordringer ved denne på et såpass lite fartøy.
 • Erfaring og kompetanse i forhold til operative parametre relatert til værforhold, turbin aksess, energiforbruk og monitorering av disse

Realisert spredning av teknologi

 • Første gangs implementering globalt
 • Første gangs implementering i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Forventet 75 GW økning i offshore vind innen 2030 som tilsvarer ca 11 000 nye vindturbiner
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning av teknologi for energieffektivisert drift av offshore vindparker.
 • Nasjonalt og internasjonalt spredning som kan gi redusert bruk av fossilt drivstoff og reduserte klimagassutslipp
 • Videreutvikling med forbedrede SES løsninger, hybrid / elektrisk og autonomi.
 • Overførbart til alle områder med behov for transport og overføring av personell mellom maritime installasjoner, f.eks. olje og gass sektoren, havbruk og konstruksjons prosjekter