Bygging av nytt servicefartøy for offshore vind

Nytt servicefartøy for offshore vind. Luftputekamaran som vil kunne effektivisere driften av offshore vindparker

Prosjekteier

Windpartner AS

Illustrasjon: ESNA

Teknologileverandører

  • ESNA

Teknologisk innovasjon

  • Luftputekatamaran med god stabilitet i grov sjø som er liten og lett nok til å kunne operere fra moderskip/plattform
  • Svært lett spjeld, til styring av lufttrykk i luftputen
  • Nytt og avansert kontrollsystem for bevegelsesdemping

Kompetanseutvikling

  • Samarbeid med sentrale aktører innen offshore vind bidrar til kompetanseheving

Realisert spredning av teknologi

  • Første gangs implementering globalt

Videre utvikling og videre spredning

  • Forventet 75 GW økning i offshore vind innen 2030 som tilsvarer ca 11 000 nye vindturbiner
  • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning av teknologi for energieffektivisert drift av offshore vindparker
  • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi redusert bruk av fossilt drivstoff og reduserte klimagassutslipp