Bygging av to hydrogenfyllestasjoner og en elektrolysør i Bergen

Bygging av to hydrogenfyllestasjoner i Bergen og en elektrolysør til forsyning av stasjonene, med formål i å ta ned barrierene for bruk av hydrogenkjøretøy i Norge

Prosjekteier

Uno-X Hydrogen AS

Foto: Kilian Munch

Teknologileverandører

 • NEL Hydrogen
 • Praxair Norge
 • Uno-X Automat

Teknologisk innovasjon

 • Bygging av hydrogenstasjoner, samt inngåtte intensjonsavtaler om kjøp av hydrogendrevne personbiler

Kompetanseutvikling

 • Tar ned barrierer, og bidrar til kunnskap og erfaring om hydrogenkjøretøy hos sentrale flåtekjøretøybrukere i Bergen-regionen
 • Hyundai sine verksteder i Bergen bygger opp service, vedlikeholdskapasitet og kompetanse.
 • Erfaringene fra prosjektet vil være offentlig tilgjengelig

Realisert spredning av teknologi

 • Første gangs implementering med flåteeier i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Stort potensiale på lang sikt for å konvertere alt fossilt drivstoff i transportbransjen nasjonalt og globalt
 • Overførbart til andre kjøretøy enn personbiler
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi redusert bruk av fossilt drivstoff og reduserte klimagassutslipp