Bygningsintegrert ventilasjon til den tidlige amerikanske ambassade Oslo

Ny ventilasjon løsning med diffus tilluft gjennom himlingsplater laget av perforert sementbaserte plater. Ventilasjonsprinsippet er spesielt egnet ved rehabilitering av kontorbygg der det er for lav etasjehøyde til at innblåsingskanaler kan legges mellom etasjeskiller og perforert himling. Friskluften tilføres gjennom tilluftskammeret som er luftspalten mellom etasjeskiller og himling. Fra tilluftskammeret trykkes luften videre til rommet gjennom himlingsplatene. Luften spres til oppholdssonen gjennom undertemperert luft. Systemet kan driftes helt ned til 12 GrdC på innblåsingsluften og tilfredsstiller dermed også kravet til et godt inneklima i perioder med høy utetemperatur. Prosjektet vil ha stor overføringsverdi for tilsvarende prosjekter, og særlig i forbindelse med rehabilitering av kontor-, skole- og kulturbygg mm.

Prosjekteier

Hig48 AS

Teknologileverandører

  • Arne Førland-Larsen, Link Arkitektir
  • Materilaeleverandør ikke fastlag, STO Norge eller Rockfon Norge

Teknologisk innovasjon

  • Et svert fleksibelt og energieffektivt ventilasjonssystem, for rehabilitering av eksisterende bygg

Kompetanseutvikling

  • Kompetansen som utvikles gjennom prosjektet vil gjennom disse selskapene naturlig benyttes inn i fremtidige prosjekter. Videre vil kompetansen bli formidlet gjennom undervisning på NMBU og Århus universitet.

Realisert spredning av teknologi

  • Grønn Byggallainse, NAL-kuser, undervinsing på NMBU mm, artikkel i tekniks ukeblad.mm.

Videre utvikling og videre spredning

  • Teknologine kan benyttes innefor en rekke andre bygningstyper, skoler, omsorgsbygg, barnhager ulturbygg mm.