Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Bygningsintegrert ventilasjon til den tidlige amerikanske ambassade Oslo

Tidligere amerikanske ambassade i Oslo rehabiliteres og gjøres om til kontor- og næringsvirksomhet. Ny ventilasjon løsning med diffus tilluft gjennom himlingsplater laget av perforert sementbaserte plater. Ventilasjonsprinsippet er spesielt egnet ved rehabilitering av kontorbygg der det er for lav etasjehøyde til at innblåsingskanaler kan legges mellom etasjeskiller og perforert himling. Friskluften tilføres gjennom tilluftskammeret som er luftspalten mellom etasjeskiller og himling. Fra tilluftskammeret trykkes luften videre til rommet gjennom himlingsplatene. Luften spres til oppholdssonen gjennom undertemperert luft. Systemet kan driftes helt ned til 12 GrdC på innblåsingsluften og tilfredsstiller dermed også kravet til et godt inneklima i perioder med høy utetemperatur. Prosjektet vil ha stor overføringsverdi for tilsvarende prosjekter, og særlig i forbindelse med rehabilitering av kontor-, skole- og kulturbygg mm.

Prosjekteier

HIG48 AS

Diagram av ventilasjon