CADIO energianlegg med CO2 som kuldemedium

CADIO energianlegg med CO2 som kuldemedium skal installeres ved Rørosmeieriet

Prosjekteier

Rørosmeieriet AS

Meieribestyrer Trond Lund omtaler satsingen til Rørosmeieriet.

Akkumulatortanker. Foto: Ola Hilmarsen

Vekslere til varmt vann. Foto: Ola Hilmarsen

CO2-kompressorer. Foto: Ola Hilmarsen

Glykoltank med vekslere. Foto: Ola Hilmarsen

Touchpanel. Foto: Ola Hilmarsen