CADIO energianlegg med CO2 som kuldemedium

CADIO energianlegg med CO2 som kuldemedium skal installeres ved Rørosmeieriet

Prosjekteier

Rørosmeieriet AS

Meieribestyrer Trond Lund omtaler satsingen til Rørosmeieriet.

Akkumulatortanker. Foto: Ola Hilmarsen

Vekslere til varmt vann. Foto: Ola Hilmarsen

CO2-kompressorer. Foto: Ola Hilmarsen

Glykoltank med vekslere. Foto: Ola Hilmarsen

Touchpanel. Foto: Ola Hilmarsen

Teknologileverandører

 • CADIO
 • Winns AS
 • Omicron Automasjon AS
 • Røros VVS AS

Teknologisk innovasjon

 • Ny anleggstype med CO2 som arbeidsmedium; i tillegg til kjøling kan det også levere varmt vann
 • CO2 gir mulighet for å oppnå stor temperaturdifferanse på varm side
 • I kombinasjon med propan vil anlegget være effektivt også ved høye utetemperaturer

Kompetanseutvikling

 • Opplæring av ansatte. Cadio vil lære opp ansatte som skal betjene anlegget
 • Prosjekteier er positiv til etablering av arena for spredning av kunnskap
 • Anlegget vil stilles til disposisjon for visninger
 • Oppnådd driftserfaringer på frekvensomformere gjennom første driftsår

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge og globalt
 • Gjennomført uttesting i mer enn 2 år
 • Visning til TINE avdeling Selbu

Videre utvikling og videre spredning

 • Potensiale for anvendelse i næringsmiddelindustrien, øvrig prosessindustri, hoteller og borettslag
 • Teknologileverandør anslår bygging av to anlegg per år i en tiårs periode
 • Teknologileverandør vil utvikle markedsaktiviteter i samarbeid med aktuelle partnere
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduksjon av klimagassutslipp