CO2-fri melkepumping

Fullskala utprøving av hybridløsning på 5 tankbiler for pumping av melk ved innsamling av melkeprodukter

Prosjekteier

Tine SA

Teknologileverandører

  • Ikke bestemt enda

Teknologisk innovasjon

  • Hybridløsning på tankbiler for pumping av melk

Kompetanseutvikling

  • Internt blir kunnskapen om CO2-fri melkepumping spredt i transportgruppa til Tine
  • Tine vil bidra til kunnskapsgenerering og spredning gjennom møter og seminarer med eksterne aktører

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av teknologien i Norge

Videre utvikling og videre spredning

  • I Norge er det vurdert at 712 tankbiler for olje og bensin og 1902 andre tankbiler som kan benytte seg av teknologien
  • Ekstern spredning blir ivaretatt av den uavhengige leverandøren. Intern spredning sørger søker for selv