Dobbel varmegjenvinner i kombinasjon med adiabatisk kjøling

Se vedlagte sluttrapport.

Prosjekteier

Nordre Fokserød 14 AS

Teknologileverandører

 • Caverion og Covent
 • Rambøll
 • Caverion og Covent
 • Rambøll
 • Caverion og Covent
 • Rambøll

Teknologisk innovasjon

 • Høyeffektivt ventilasjonsanlegg med doble roterende varmegjenvinnere med virkningsgrad på 92 %
 • Adiabatisk kjøling minimerer behovet for komfortkjøling
 • Høyeffektivt ventilasjonsanlegg med doble roterende varmegjenvinnere med virkningsgrad på 92 %
 • Adiabatisk kjøling minimerer behovet for komfortkjøling
 • Høyeffektivt ventilasjonsanlegg med doble roterende varmegjenvinnere med virkningsgrad på 92 %
 • Adiabatisk kjøling minimerer behovet for komfortkjøling

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsanlegg for høyeffektiv ventilasjon
 • Bidrar til kompetanseutvikling nasjonalt
 • Demonstrasjonsanlegg for høyeffektiv ventilasjon
 • Bidrar til kompetanseutvikling nasjonalt
 • Demonstrasjonsanlegg for høyeffektiv ventilasjon
 • Bidrar til kompetanseutvikling nasjonalt

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering i Norge
 • Første implementering i Norge
 • Første implementering i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Stort potensiale innen kontorbygg, både nybygg og rehab
 • Overførbart til andre bygningskategorier
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp
 • Stort potensiale innen kontorbygg, både nybygg og rehab
 • Overførbart til andre bygningskategorier
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp
 • Stort potensiale innen kontorbygg, både nybygg og rehab
 • Overførbart til andre bygningskategorier
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi energieffektivisering og reduserte klimagassutslipp