Dobbel varmegjenvinner i kombinasjon med adiabatisk kjøling

Se vedlagte sluttrapport.

Prosjekteier

Nordre Fokserød 14 AS