Edge Industri 4.0 integrasjon til bygg med bruk av spillvarme

Å integrere industribedriftens spillvarme, lokal produksjon, lagring med PCM(faseskiftematerialer) og batteri, solfangere, varmepumper er en stor innovasjon for bransjen. På denne måten vil virksomhetens energi- og effektbehov reduseres samtidig som energi og effekt vil utveksles med nabybygget.

Prosjekteier

Aarbakke AS

Teknologileverandører

 • Tor Line
 • Hans Olav Frette
 • Terje Gilje Sørnes, Energimester
 • Tor Magne Helleren
 • Reidar Tunheim- teknikker CNC
 • John Skjølberg
 • Ole Puggaard, Remoni

Teknologisk innovasjon

 • Nedgang i effekt, kostnader, økt konkurransekraft, lavere effektbehov,
 • PCM lagring varmt og kaldt (Phase Change Material)
 • Integrasjon spillvarme CNC, kompresorer, varmepumpe, SW, Industri 4.0 og Propteck
 • Mulig energicelle - nobotomt
 • Bruk av IoT løsninger, AI, API
 • Hybrid energiløsning varme, el og kjøling

Kompetanseutvikling

 • Prosjektdeltakere har stor kompetanse fra F&U i Norge og Europa. Aarbakke er førende på området Industri 4.0. Prosjekt dekker alle viktige dispiliner og har ønske om å inkludere flere leverandører ved installasjon for å spre kompetanse og lære mer omkring integrasjon, spillvarme og effekt
 • Multiforsyning
 • Forretningsmodeller
 • Spillvarme
 • 4th generation nærvarme,
 • Hybridsolceller
 • PCM
 • Energi, effekt, lagring, peak shaving, peak akkumulering, energitap, integrasjon
 • F&U, Innovasjon

Realisert spredning av teknologi

 • Integrasjon Edge Industri 4.0 med utveksling er globalt nr 1. i implementering. Vi kjenner ikke tilsvarende prosjekt.
 • I Norge vil løsning være implementering nr 1- 3 på de fleste områder

Videre utvikling og videre spredning

 • Spillvarme finnes i en rekke bransjer og infrastrukturer, God planlegging og integrasjon med industri og bygg vil kunne tilgjengeliggjøre energi og redusere energi- og effektbehovet. Videre kan en hente mye varme fra vann, kloakk, med slike lavtempererte spillvarmeløsninger. Lokale lagringsløsninger med PCM kan anvendes på en rekke områder og det er behov for å teste og lære mer om i Norge.
 • Energiutveksling er lite utbredt og gode eksempler vil gi inspirasjon til økt anvendelse