Edvardsløkka omsorgsboliger

Prosjektet vil være de første omsorgsboligene bygget som plusshus i Norge. Bygget blir oppført i massivtre med strømproduksjon fra solceller på taket. Det vil bli gjort 4 hovedgrep for å klare kravet om plusshus for dette bygget; Behovsreduksjon, høyeffektiv termisk energi, høyeffektive solceller og optimal tuning og drift ved sanntidsovervåkning og justering. Bygget vil være på 5300 kvadratmeter

Prosjekteier

Kongsberg kommunale Eiendom KF

Teknologileverandører

 • Helge Koppang, Skanska
 • Tor Helge Dokka, Skanska
 • Kjell Ivar Brandseter, Rambøll
 • Kjetil Skilberg
 • Hallvard Benum

Teknologisk innovasjon

 • Lowex kjøle og varmesystem
 • SmartTune

Kompetanseutvikling

 • Styring og automatikk
 • Bruk av KL-tre
 • integrerte varme-kjøleløsninger

Realisert spredning av teknologi

 • Det er første gang det bygges omsorgsboliger i plusshusstandard i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Teknologien kan brukes i alle bygg av en viss størrelse.