Effektivisering og hybridisering av nybygg kjemikalietanker

Installasjon av permanentmagnet akselgenerator kombinert med batterihybrid fremdriftssystem på kjemikalietankskip

Prosjekteier

Stentank AS

Teknologileverandører

 • WE-tech Solutions
 • Corvus Energy
 • Taizhou Kouan

Teknologisk innovasjon

 • Høy grad av tilpasning av batteriteknologi til nytt type fartøy og operasjonsprofil
 • Permanentmagnet akselgenerator muliggjør variabelt turtall på hovedmotoren
 • Batteripakke med ytelse på 181 kWh som kan ta effekttopper og gi ekstra kraft under manøvrering

Kompetanseutvikling

 • Referanse for resten av bransjen
 • Førstehåndskompetanse på ny bransjeteknologi
 • Presentasjoner ved konferanser e.l.

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av batteriteknologi på kjemikalietankskip for energieffektivisering globalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Det er omlag 325 skip innen kjemikalie-/tankskipsegmentet i Norge
 • Økt fokus fra myndigheter og befraktere på skipenes fuel-forbruk gir incentiver for flere implementeringer