Elektrifisering av gravemaskiner for avfallsortering

Anskaffelse av fem helelektriske gravemaskiner til bruk ved avfallshåndtering

Prosjekteier

Ragn Sells AS