Elektrifisering av gravemaskiner for avfallsortering

Anskaffelse av fem helelektriske gravemaskiner til bruk ved avfallshåndtering

Prosjekteier

Ragn Sells AS

Teknologileverandører

  • Hiatchi, Nasta

Teknologisk innovasjon

  • Helelektrisk drift med en batteripakke på 42,6 kWh
  • Ladestasjon med 44 kW AC med industriplugg

Kompetanseutvikling

  • Prosjektet vil gi nyttige erfaringer om dimensjonering av batteripakke og på sikt, levetiden til en slik maskin
  • Prosjektet vil bidra til nyttig læring for renovasjonsselskap og andre selskap hvor gravmaskiner utfører mye stasjonært arbeid, men som også har noe behov for forflytning interne på en anleggsplass.

Realisert spredning av teknologi

  • Første implementering av teknologi i gravemaskiner med konvensjonell størrelse (16t)

Videre utvikling og videre spredning

  • Dette prosjektet vil være et bidrag i utviklingen mot å ta i bruk elgravemaskiner med mer utfordrende driftsprofil
  • Prosjektet vil delvis påvirke markedsutviklingen for hele bransjen, ved at flere leverandører kommer inn i markedet
  • Prosjektet vil bidra til å redusere risiko for andre aktører med gravemaskiner som egner seg for elektrifisering
  • Hvis prosjektet er vellykket ønsker søker å skifte ut flere konvensjonelle gravemaskiner og andre typer tyngre kjøretøy