Elektrifisering av Nautamixere

Endret metode for oppvarming i forbindelse med tørking av produkt. Dagens Nautamix-teknologi består av et miksekon med en utvendig varmekappe inneholdende sirkulerende hetolje. Fyringsolje benyttes som energikilde for oppvarming av hetoljen til en stabil temperatur på opp mot 270 grader Celsius. Prosjektet går ut på å erstatte hetolje med elektiske varmeelementer for oppvarming.

Prosjekteier

Saint Gobain Ceramic Materials AS

Teknologileverandører

  • Jon Sverre Andersen Feyling
  • Morris Klokkhammer
  • Norske Backer

Teknologisk innovasjon

  • Miljøaspekt - Endrer kilden for oppvarming fra fyringsolje til elektrisitet
  • Gir rom for uttesting av temperaturområder samt hvordan ulike temperaturer påvirker produktkvalitet
  • Eliminerer tap av produkt grunnet oljelekkasje

Kompetanseutvikling

  • Elektrisk oppvarming av nautamixere vil gi mulighet for uttesting av ulike temperaturområder samt hvilken påvirkning ulike temperaturer har for produktkvaliteten. Det gir utvidet kunnskap og muligheten til å kunne tilpasse og variere temperatur og varighet på tørkeprosessen ut i fra hvilke kvaliteter som er ønskelig for sluttproduktet.

Realisert spredning av teknologi

  • 1. implementering - Ingen kjennskap til leverandører av elektrifiserte nautamixere, hverken i Norge eller globalt.

Videre utvikling og videre spredning

  • Tilsvarende produksjonslinje er i emning hos Saint-Gobain Ceramic Materials i Brasil. Elektrifisert nautamixer vil være en naturlig del av deres anlegg dersom piloteringen hos oss gir ønskede resultater.
  • Resultatene fra et eventuelt pilotprosjekt vil avgjøre om dette er en teknologi/løsning vi vil kunne introdusere videre (eksempelvis for Hozokawa som er leverandør av eksisterende nautamixere).