Elektriske flybusser i Stavanger

Anskaffelse av tre batterielektriske flybusser til flybusskjøring i Stavanger.

Prosjekteier

Boreal Travel AS