Elektriske flybusser i Stavanger

Anskaffelse av tre batterielektriske flybusser til flybusskjøring i Stavanger

Prosjekteier

Boreal Travel AS

Teknologileverandører

 • Leverandør ikke bestemt
 • Leverandør ikke bestemt

Teknologisk innovasjon

 • Pantografladere for lading på endeholdeplass
 • Ladestasjon med innebygd teknologi for å oppnå redusert ladekostnad og belastning på strømnettet
 • De elektriske bussene erstatter dieselbussene 1-1

Kompetanseutvikling

 • Prosjektet tar ned barrierer om hvor godt batterielektriske busser fungerer
 • Økt kompetanse i forhold til drift, vedlikehold og risiko mht. batterielektriske busser i et marked med høyere krav til bl.a. kvalitet og punktlighet

Realisert spredning av teknologi

 • Andre gangs implementering i Norge

Videre utvikling og videre spredning

 • Stort marked for busstransport og stort potensiale for å gå over til mer elektrisk drift nasjonalt og internasjonalt
 • Potensialet anslås til alle busser som kjører korte og mellomlange turer
 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for spredning som kan gi redusert bruk av fossilt drivstoff og reduserte klimagassutslipp