Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Elnett 21 Hvordan få en elektrisk framtid uten at sikringen går.

Norge utvikles til en av verdens fremste elektriske transportnasjoner og Stavanger-regionen har ambisjoner om å bli ledende innen fremtidens klimavennlige energiteknologi og elektrisk transport. Avinor sammen med andre aktører innen transport og samferdsel jobber for å helhetlig skape gode forutsetninger for en samfunnsøkonomisk elektrifisering av transport og samferdselssektoren. Det mest unike med prosjektet er samarbeidet mellom store aktører i regionen. Prosjektet har gjennomført en konseptutredning som har vist at selv om de tre tunge transportdeltakerne i konsortiet (Forus Næringspark, Risavika havn og Stavanger lufthavn) hadde laget egne mikronettløsninger med energiproduksjon og batterier, hadde de fått store utfordringer med den forventede økningen i effektutvikling, som eksempelvis er estimert å gå fra 3MW til 10MW når flere fly skal lades. Behovene til kommersiell transport er relativt enkelt å predikere, med kjente trafikkmønstre og stabile avreisetidspunkt. Hvis man klarer å etablere en regional oversikt over behov, styring og lading av disse tunge transportsegmentene, reduseres behovet for nettutbygging og man kan legge til rette for drift som sikrer optimal utnyttelse av tilgjengelig energi. Avinor som søker har ambisjon om å bli ledende i Europa på elektrisk luftfart.

Prosjekteier

AVINOR AS