Elproduksjon ved utnyttelse av mulitibrenselkjelen i Hønefoss

Kraftproduksjon ved utnyttelse av tilgjengelig overskuddsvarme fra lavtrykksdamp fra biokjel ved Follum i Hønefoss med bruk av Tocircle-ekspander

Prosjekteier

Hønefoss Fjernvarme AS

CAD render of TC-E920 Expander. Foto: Tocircle Industries.

Testing av TC-E920. Foto: Tocircle Industries.

Testing av TC-E920 ekspanderen. Foto: Tocircle Industries.

Teknologileverandører

 • Tocircle Industries AS

Teknologisk innovasjon

 • Muliggjør kraftproduksjon fra damp med lavt trykk og temperatur
 • Fleksibilitet ved bruk av flere maskiner tilpasset sesongsvingninger
 • Patentert teknologi

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsanlegg
 • Inngår i Viken Skogs satsing på "Treklyngen" ved Follum, en næringsklynge for helhetlig og koordinert utnyttelse av skogvirke, herunder også kompetansedeling

Realisert spredning av teknologi

 • Prosjektet er andregangs implementering av fullskala anlegg
 • Turbin tidligere implementert ved Senja Avfall IK

Videre utvikling og videre spredning

 • Prosjektet skaper en platform for videre spredning av dampekspandere i Norden og videre internasjonalt
 • Repetisjon av ekspanderproduksjon og kjøretid muliggjør utrulling av andre energiløsninger med tilsvarende teknologi, f.eks. ORC systemer
 • Teknologileverandør anslår spredningspotensial til omlag 20 fjernvarmeanlegg i Norge, 90 anlegg i øvrig Norden
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi økt produksjon av el fra spillvarme, og reduserte klimagassutslipp