Gå til hovedinnhold Sitemap
Søk
LOGG INN
-->

Elvebyen Energipark

Glitre Energi skal etablere et fremtidsrettet energisystem for det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen (NSD). Innen våren 2023 skal det installeres en energisentral med nødstrømaggregater. Glitre Energi ønsker å tilby en innovativ og miljømessig god løsning hvor anlegget utnyttes til mer enn bare nødstrøm. Batterilagring vil sikre sykehuset uavbrutt nødstrøm og vil samtidig kunne utnyttes til effektglatting og drift ved Drammen Fjernvarme. I tillegg vil vannkjøling av nødstrømsaggregatene levere varme internt og til fjernvarme. Smart styring vil integrere og optimalisere de elektriske og termiske systemenes funksjon. I nært samarbeid med store internasjonale leverandører har søker ikke lyktes å finne tilsvarende tekniske systemløsninger - verken for nødstrøm eller annen energiproduksjon. Med det foreslåtte systemet vil det etableres et microgrid mellom netteier og NSD som er tilrettelagt for egenproduksjon av strøm og varme, energilagring, smart styring og energiøkonomiserende tiltak. Prosjektet vil åpne for nye forretningsmodeller for drift av og investering i slike nett. Maskinlæring, analyser, modellering og programmering vil sikre at systemet reagerer optimalt i forhold til behovet for fleksibilitet.

Prosjekteier

GLITRE ENERGI PRODUKSJON AS

Illustrasjonsbilde med oversikt over Elvebyen