Elvebyen Energipark

Glitre Energi ønsker å etablere et fremtidsrettet energisystem for det nye sykehuset på Brakerøya i Drammen (NSD). Innen våren 2023 må det installeres en energisentral med nødstrømaggregater. Glitre Energi ønsker å tilby en innovativ og miljømessig god løsning hvor anlegget utnyttes til mer enn bare nødstrøm. Batterilagring vil sikre sykehuset uavbrutt nødstrøm og vil samtidig kunne utnyttes til effektglatting og drift ved Drammen Fjernvarme. I tillegg vil vannkjøling av nødstrømsaggregatene levere varme internt og til fjernvarme. Smart styring vil integrere og optimalisere de elektriske og termiske systemenes funksjon. I nært samarbeid med store internasjonale leverandører har søker ikke lyktes å finne tilsvarende tekniske systemløsninger - verken for nødstrøm eller annen energiproduksjon. Med det foreslåtte systemet vil det etableres et microgrid mellom netteier og NSD som er tilrettelagt for egenproduksjon av strøm og varme, energilagring, smart styring og energiøkonomiserende tiltak. Prosjektet vil åpne for nye forretningsmodeller for drift av og investering i slike nett. Maskinlæring, analyser, modellering og programmering vil sikre at systemet reagerer optimalt i forhold til behovet for fleksibilitet.

Prosjekteier

Glitre Energi Produksjon AS

Illustrasjonsbilde med oversikt over Elvebyen

Teknologileverandører

 • MTU Onsite Energy
 • ABB
 • Broentech Solutions
 • Tesvolt
 • Glitre Energi

Teknologisk innovasjon

 • Uavbrutt nødstrøm med fornybar energi. Biogass og avansert biodrivstoff erstatter diesel
 • Varmegjenvinning av motor- og eksosvarme fra aggregater. Fjernvarme. Doblet virkningsgrad
 • Lavere effektuttak fra eksternt nett via automatisert effektglatting basert på prediksjon
 • Fornybar produksjonskapasitet effektreserve for eksternt nett. Kostnadsreduksjon

Kompetanseutvikling

 • Smart styring av microgrid med integrert system for analyse og prediksjon for automatisert effektglatting
 • Smart grid styring av flere produksjonsenheter og energilagring
 • Fornybar energiproduksjon basert på biogass, avansert biodrivstoff og solceller
 • Bruk av effektreserver i det norske fleksibilitetsmarkedet
 • Fjernvarmeintegrerte systemer med høy energiutnyttelse
 • Regelverk i det norske energimarkedet

Realisert spredning av teknologi

 • Prosjektet er 1. gangs implementering globalt. Vi har via flere leverandører prøvd å finne aktuelle referanser. Det finnes ikke en tilsvarende systemløsning med batteri, biogass/avansert biodrivstoff drevne aggregater integrert med fjernvarmenettet

Videre utvikling og videre spredning

 • Systemløsningen vil ikke beskyttes med patenter. Informasjon om prosjektet vil deles slik at tilsvarende systemløsninger kan implementeres verden rundt
 • Systemer for uavbrutt nødstrøm med fornybar energi er særlig aktuelt for sykehus, flyplasser, fabrikkanlegg, data-, media-, kommunikasjons- og beredskapssentere, Forsvaret, samt avis- og magasintrykkerier
 • Kapasiteten i nødstrømanlegg både i Norge og internasjonalt kan med tilsvarende løsning i utnyttes til effektglatting og effektreserve og spare samfunnet for store verdier i energi-infrastruktur
 • Samarbeid med Universitetet i Sør-Øst Norge