Elvekanten - Sogn og Fjordanes første nesten nullenergibygg

Elvekanten vil med sin ambisjon om å bli det første nesten nullenergibygget i fylket bli et signalbygg for regionen. Det ferdige bygget vil huse forretninger, restauranter, kontorer og boliger.

Prosjekteier

Tober Invest AS

Teknologileverandører

  • Skanska Norge AS
  • Salt Arkitekter
  • Sweco
  • Konsepta AS

Teknologisk innovasjon

  • Forbedrede systemvirkningsgrader på flere systemer, som f. eks. varmedistribusjon og frikjøling
  • Solceller monteres slik at de også fungerer som klimaskjerm

Kompetanseutvikling

  • Prosjektet bidrar med kunnskap om miljøvennlig bygging blant arkitekter, rådgivere, leverandører og entreprenører i regionen

Realisert spredning av teknologi

  • Første bygg med nesten nullenergi-ambisjoner i Sogn og Fjordane

Videre utvikling og videre spredning

  • Spredningspotensialet anses som meget stort i Sogn og Fjordane og moderat til stort i resten av landet
  • Teknologiene knyttet til minimal energibruk og de lave merkostnadene er av stor interesse