Energieffektiv enebolig i Sæterveien 18B

Enebolig i Bergen, nært opp til passivhuskravene med omfattende smarthusløsning. Utstrakt styring av lys, varme og ventilasjon gjennom avansert KNX-smarthusløsning

Prosjekteier

Henriksen, Andreas

Fasade av huset sett forfra.

Teknologileverandører

 • Rambøll
 • BBT
 • LOS Elektro
 • Bergen Varme & Sanitær Ventilasjon
 • Bygg og Ventilasjon AS

Teknologisk innovasjon

 • Helhetlig løsning med kjent teknologi for yrkesbygg, lite brukt i boligsammenheng (styring og ventilasjon)
 • Behovsstyring, lavtemperaturvarme 19 ulike soner, termisk masse/lagring

Kompetanseutvikling

 • Omfattende måling og instrumentering av alle energistrømmer
 • Kompetansebygging blant involverte lokale/regionale utførende, stor nasjonal rådgiver
 • Stiller krav til tett samarbeid mellom elektriker, rørlegger og ventilasjon for å få smarthusfunksjonene til å fungere optimalt

Realisert spredning av teknologi

 • Få kjente boliger i Bergen/Hordaland med slik omfattende styring og regulering

Videre utvikling og videre spredning

 • Nasjonalt potensiale