Energieffektiv hydrogenfyllestasjon i Akershus

Energieffektiv hydrogenfyllestasjon med nytt hydrogenproduksjonskonsept basert på vannelektrolyse. Stasjonen skal lokaliseres i Kjørboparken Akershus fylkeskommune, tilpasset for taxi og privatbiler

Prosjekteier

Nel Fuel Norway AS

Oversiktsbilde som viser hvordan stasjonen vil ligge i forhold til resten av Kjørboparken. Illustrasjon: Asplan-Viak.

Teknologileverandører

 • Nel ASA
 • NEL Hydrogen Electrolysers
 • Nel Hydrogen Fueling

Teknologisk innovasjon

 • Kompakt og mer energieffektiv hydrogenproduksjon tilpasset hydrogenfyllestasjoner
 • Høyere kapasitet enn tidligere demonstrert
 • Modulær fyllestasjonen for fleksibilitet ved oppskalering

Kompetanseutvikling

 • Demonstrasjonsanlegg
 • Intern kompetansebygging, samt kompetansebygging med tilknyttende partnere
 • Informasjonsspredning gjennom konferanser, seminarer og befaringer

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av teknologiløsningen (trykkselektrolysør i fyllestasjon) globalt
 • Første hydrogenstasjon i Norge innrettet mot personbilsegmentet med robusthet og kapasitet for kommersiell drift

Videre utvikling og videre spredning

 • Potensiale nasjonalt og internasjonalt for energieffektiv hydrogenproduksjon og enkle, modulære hydrogenstasjonsløsninger som kan gi økt bruk av hydrogen som drivstoff