Energieffektiv tørkeprosess av fiskepeptider i Bjugn

Ny energieffektiv tørkeprosess av fiskepeptider ved Scanbio Ingredients i Bjugn

Prosjekteier

Scanbio Bjugn AS

Tørking av FPC, under vakuum. Overskuddsvarme blir gjenvunnet og brukt på nytt, på et tidligere trinn i prosessen.

Tørking av FPC, under vakuum. Overskuddsvarme blir gjenvunnet og brukt på nytt, på et tidligere trinn i prosessen.

Tørking av FPC, under vakuum. Overskuddsvarme blir gjenvunnet og brukt på nytt, på et tidligere trinn i prosessen.

Teknologileverandører

 • Scanbio Ingredients
 • Vision Tech AS
 • Multiconsult AS

Teknologisk innovasjon

 • Ny spesialdesignet inndamper
 • Nytt system for vask med ekstraksjonsmiddel
 • Regenerering av elektrisitet i et av prosess-systemene
 • Patentering av prosess er under evaluering J64

Kompetanseutvikling

 • Mulighet for å lisensiere teknologien til andre i samme sektor i Norge og i utlandet, alternativt å inngå "joint venture" med partnere som ønsker å benytte teknologien

Realisert spredning av teknologi

 • Første implementering av teknologien i Norge og globalt

Videre utvikling og videre spredning

 • Egnet for alle tørkeprosesser der proteiner er involvert, både marine (for eksempel biprodukter fra havbruk), animalske (for eksempel avfall fra husdyrslakterier), o.a. +M65
 • Prosjekteier/teknologiutvikler anslår et spredningspotensiale til deres anlegg nasjonalt og internasjonalt
 • Potensiale nasjonalt for reduserte klimagassutslipp
 • Potensiale internasjonalt for spredning som kan gi redusert bruk av fossile brensler, og reduserte klimagassutslipp