Energieffektiv tørkeprosess for animalske biprodukter

Norsk Protein ønsker å legge om tørkeprosessen for bearbeidelse av animalske biprodukter slik at den blir mer energieffektiv. Ved å bytte ut fortørker, buffersilo og sterilisator med en disktørker med tilsvarende heteflate, skal vi oppnå en kontinuerlig tørkeprosess som vil redusere energiforbruket på vårt anlegg i Balsfjord med 616 000 kWh per år.

Prosjekteier

Norsk Protein AS

Teknologileverandører

  • Odd Vinje Lind

Teknologisk innovasjon

  • En ny og energieffektiv tørkeprosess for animalske biprodukter.

Kompetanseutvikling

  • Referanseprosjekt for bransjen og andre aktører som vurderer å ta i bruk disktørke i en tørke- og steriliseringsprosess.

Realisert spredning av teknologi

  • Prosjektet er det første som tar i bruk en disktørker til bearbeidelse av animalske biprodukter i Norge, som har en flerartede råvaresammensetning av varierende kvalitet.

Videre utvikling og videre spredning

  • Kravene til bearbeidelse av animalske birpodukter er strenge, så dette prosjektet vil verifisere om en disktørker med nødvendig instrumentasjon kan benyttes i prosesser med krav om oppvarming/sterilisering. Dette kan være aktuelt innen avfallshåndtering, fjerning av vann fra slam fra fiskeoppdrett eller andre områder som krever dokumentasjon av tilstrekkelig oppvarmet råvarer eller produkter.